Fungsi-fungsi ICT

Fungsi ICT
Menurut Carter (1993), teknologi maklumat mempunyai fungsi-fungsi berikut:
-          Pemerolehan Data
-          Penyimpanan Data
-          Pemprosesan Data
-          Peng'komunikasi'an Data

JADUAL FUNGSI, PERKAKASAN DAN PERISIAN KOMPUTER
Fungsi
Perkakasan
Perisian

Peranti Input
Ø  Kompenen yang membolehkan pengguna memasukkan data dan arahan untuk tujuan pemprosesan.
Tetikus
Ø  Peranti yang memolehkan pengguna memasukkan data melalaui penunjuk dan mengklik butang tetikus.
Mesin Pengimbas @ Scanner
Ø  Peranti input pengesan cahaya yang membaca teks dan grafik bercetak

Pengimbas kod bar @ barcode scanner

Papan Kekunci
Ø  alat yang membolehkan pengguna memasukkan abjad,nombor,aksara & simbol.

Kamera Digital
Ø  membolehkan pengguna mengambil gambar format digital yang boleh dipindahkan terus ke komputer.

Mikrofon
Ø  alat yang membolehkan pengguna memasukkan sebarang audio ke dalam komputer. 

Capture Pro

Intermec SmartWedge

Image Stabelizer,
Light mastering,
Graphic adapter

Unit Sistem / Pemprosesan
Ø  Komputer melaksanakan operasi ke atas data bagi menukarkanya kepada maklumat. Prosedur ini dipanggil sebagai pemprosesan. Kompenen ini mempunyai ‘processor’, ’memory’ dan kompenen lain.

RAM – Random Access Memory


ROM – Read Only Memory


CPU  – Central Processing UnitWindows XP, Vista
Peranti Output
Ø  Memaparkan hasil atau output yang dijana daripada sistem komputer
Monitor
Ø  Memberi paparan secara ‘soft copy’


Mesin pencetak
Ø  Sekiranya dicetak akan dijadikan sebagai ‘hard copy’

‘Speaker’
Ø  Menghasilkan bunyi audio


XMLLabel, ERPLabel

Peranti Storan
Ø  Kompenen yang menyimpan data, arahan, atau maklumat bagi kegunaan masa hadapan.
Ø  Peranti storan adalah perkakasaan yang menyimpan (save) atau ‘retrieve’ data, maklumat dan arahan daripada media storan.
Ø  Media storan merupakan medium fizikal iaitu data, maklumat dan arahan disimpan.

Ø Hard Disk,

Ø Thumb Drive

Ø Diskette

Ø CD-R/W @ DVD-R/W.
No Response to "Fungsi-fungsi ICT"

Post a Comment